Strona główna / Usługi / Stała obsługa prawna

Stała obsługa prawna

Wielu przedsiębiorców nie wyobraża sobie działalności bez stałej kooperacji z prawnikiem. Takie rozwiązanie należy uznać za najbezpieczniejsze z punktu widzenia ryzyk prawnych. Pojawiają się one tak w procesie rejestracji podmiotu leczniczego, jak przy zawieraniu pierwszych umów (kontraktów) oraz w trakcie pierwszych kontroli. Stała obsługa podwyższa świadomość przysługujących nam praw poprzez umożliwienie uzyskania porady prawnej. Niejednokrotnie zachodzi także potrzeba skorzystania z pomocy pełnomocnika prawnego, który zajmie się korespondencją z kontrahentem, urzędem czy sądem oraz w ewentualnych rozmowach stawianiem się przed tymi organami.
Dotyczy to również podmiotów leczniczych. Oczywiście wystarczające może być skorzystanie ad hoc z pomocy prawnika i wówczas polecamy nasze usługi w postaci Konsultacji czy Weryfikacji dokumentu. Warto również rozważyć skorzystanie z usługi Audytu, który pozwoli określić poziom bezpieczeństwa prawnego podmiotu leczniczego i podjąć dopiero decyzję, czy Stała obsługa prawna jest rzeczywiście potrzebna, czy wystarczy współpraca doraźna.

Cena za stałą obsługę prawną jest uzależniona od przewidywanej liczby godzin do wykorzystania w miesiącu i określona na zasadzie ryczałtu z limitem godzin, przy czym przy większej liczbie godzin stawka za godzinę ulega obniżeniu. Przy stałej obsłudze możliwe są również preferencyjne stawki za prowadzenie ewentualnych sporów.