Strona główna / Usługi / Negocjacje

Negocjacje

W zakresie negocjacji odróżnić należy sytuacje sporne od tych, w których ustalenia wymagają warunki współpracy, w związku z czym konieczne jest uzgodnienie postanowień zawieranej umowy. W obu wypadkach pomoc prawna może okazać się niezbędna.
Niejednokrotnie kiedy podejmujemy współpracę rozmowy odbywają się w dobrej atmosferze opartej na zaufaniu. Wówczas nie myślimy o sytuacjach krytycznych, w których ujawnia się słaby punkt umowy.

W tych ustaleniach dbamy o prawną stronę zawieranej umowy na rzecz lekarza czy podmiotu leczniczego w negocjacjach z kontrahentem, pacjentem, ubezpieczycielem itd.

Jeszcze trudniejsze są sytuacje, w których doszło już do sporu. Wówczas rzadko, ale może się zdarzyć, że strony sporu widzą szansę porozumienia bez odwoływania się do autorytetu sądu. W tych sytuacjach reprezentujemy i doradzamy lekarzom w szczególności w rozmowie z pacjentem. Natomiast podmiotom leczniczym pomagamy w negocjacjach z kontrahentami, ubezpieczycielami, a także z lekarzami.

We wszystkich wskazanych wypadkach pomagamy jednej stronie dojść do satysfakcjonującego rozwiązania w negocjacjach lub w sporze z drugą stroną.