Strona główna / Spory / Spory z NFZ

Spory z NFZ

Każdej umowy należy dotrzymywać (pacta sunt servanda). Zasada ta dotyczy obu stron umowy. Ponadto umowa cywilnoprawna charakteryzuje się równością jej stron.
Zapewne jednak niejednokrotnie podmiot leczniczy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, doświadcza sytuacji, w których pojawia się wątpliwość, czy obie te zasady odnoszą się do niej.

Dotyczy to różnorakich sytuacji spornych, które mogą (chociaż nie zawsze tak się dzieje) prowadzić również do sporów sądowych. Chodzi tu o spory dotyczące przykładowo refundacji leków czy naliczania (i potrącania) kar umownych.

Jednym z poważniejszych problemów jest rozliczanie tzw. świadczeń ponadlimitowych.

We wszystkich tych sytuacjach reprezentujemy w sporach z NFZ podmioty lecznicze.