Strona główna / Spory / Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej

Lekarze i lekarze dentyści jako członkowie izb lekarskich stanowią samorząd zawodowy (art. 2 ust. 1 ust. z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 ze zmian.; dalej: ust. o izbach lek.). I jako członkowie samorządu podlegają odpowiedzialności zawodowej za przewinienie zawodowe, czyli za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza.
W postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej Kancelaria reprezentuje i doradza lekarzom, w szczególności na etapie stawania przed sądem lekarskim.

Reprezentujemy lekarzy również w postępowaniu mediacyjnym, do którego rzecznik odpowiedzialności zawodowej w czasie postępowania wyjaśniającego albo sąd lekarski w czasie postępowania przed sądem lekarskim może z inicjatywy lub za zgodą stron skierować sprawę (art. 113 ust. 1 ust. o izbach lek.).