Spory

W prowadzeniu postępowań mamy największe doświadczenie. Wynika ono nie tylko z pracy w charakterze radcy prawnego, ale również z pracy dr Marka Koennera jako sędziego oraz wykładowcy w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Na wstępie trzeba zaznaczyć, że zawsze w sytuacji, gdy jest to możliwe, staramy się sytuację sporną rozwiązać bez konieczności udziału w postępowaniu przed właściwym organem władzy. Jednak często nie mamy wpływu na postawę przeciwnej strony, którą może być NFZ, kontrahent czy pacjent. Prowadzone negocjacje, o ile udaje się do nich doprowadzić, nie przynoszą kompromisu.

Dokonujemy analizy kosztów w relacji do zakładanego realistycznie rezultatu. W szczególności każdy spór angażuje Klienta nie tylko finansowo, ale również czasowo i często również emocjonalnie.

Trzeba także pamiętać, żeby nie ulegać złudnym obietnicom, jakoby oddanie sprawy prawnikowi pozwoliło nam na zapomnienie o problemie. Często niezbędna jest w takich sytuacjach ścisła współpraca i koordynacja wspólnie ustalonych działań - tak na etapie przygotowawczym, jak i na etapie zasadniczego prowadzenia sporu.