Strona główna / Ochrona zdrowia / Lekarze dentyści

Lekarze dentyści

Zagrożenia prawne, z jakimi spotyka się w swojej praktyce lekarz są dwojakiego rodzaju. Z jednej strony dotyczą one sfery medycznej w wąskim rozumieniu, z drugiej zaś są to ryzyka wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa w zależności od formy prowadzonej działalności.
Dlatego nasza oferta zawiera różne formuły współpracy. Zaczynając od weryfikacji poszczególnych dokumentów, poprzez audyt polegający na wszechstronnym zbadaniu sytuacji prawnej podmiotu leczniczego, aż po stałą obsługę prawną.

W działalności lekarza dentysty jako przedsiębiorcy konieczne jest wypełnienie szeregu wymogów formalnych zarówno na etapie rejestracji, w toku prowadzenia działalności, a w szczególności realizując zamiar przekształcenia w spółkę.
Wobec narastającej świadomości prawnej pacjentów, a z drugiej strony przez zwiększającą się podaż usług prawnych, rośnie w szczególności ryzyko dotyczące sporów odszkodowawczych.

Wielu lekarzy (a także podmiotów leczniczych) zakłada, że zawarcie umowy ubezpieczenia, w szczególności z opcją ochrony prawnej, zapewnia bezpieczeństwo w tej kwestii. Nasze doświadczenia pokazują, że tylko częściowo możemy się z tym zgodzić.

Lekarz prowadzący podmiot leczniczy działa samodzielnie lub współpracuje z osobami zarządzającymi, do których również kierujemy naszą ofertę.

Kwestią, na którą w szczególności w przypadku lekarzy dentystów chcielibyśmy zwrócić uwagę są procedury dotyczące przyjmowania pacjentów. A przede wszystkim niejednokrotnie brak jest pisemnej zgody pacjenta na leczenie, w tym leczenie kanałowe (jako podstawową metodę leczenia endodontycznego).