Strona główna / Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

W ochronie zdrowia pojawiają się ryzyka prawne związane zarówno z samą działalnością lekarską, jak i z działalnością podmiotu leczniczego.
We wszystkich tych sytuacjach oferujemy pomoc prawną, która zawiera ofertę różnorakich formuł współpracy, czy nawet jednorazowej konsultacji. W sposób szczególny specjalizujemy się w sporach sądowych, w tym również w sporach z NFZ.

Kierujemy zatem ofertę zarówno do lekarzy, jak i zarządzających podmiotami leczniczymi.